فارسی فارسی English English

داشبورد مدیریتی سامانه شرکت هواپیمایی ستاره ونک


داشبورد مدیریتی سامانه شرکت هواپیمایی ستاره ونک


این پروژه که با زبان برنامه نویسی PHP و با استفاده از چهارچوب Laravel پیاده سازی شده است، یک داشبورد مدیریتی جدید برای مشاهده لیست خریدهای انجام شده، نمایش میزان سود و زیان شرکت هواپیمایی ستاره ونک، نمایش انواع گزارشات و جستجوهای مورد نیاز کارفرما است.