فارسی فارسی English English

نرم افزار امتیازبندي شرکت تعاونی ساختمانی


نرم افزار امتیازبندي شرکت تعاونی ساختمانی


هدف این پروژه، امتیازبندی و رتبه بندی اشخاصی است که در شرکت تعاونی صاحب یک دستگاه آپارتمان به صورت پیش فروش هستند. تمامی واریزی ها و برنامه قسط بندی اعضا در این نرم افزار ثبت شده و در پایان هر ماه، رتبه های جدید اعضا محاسبه شده و برایشان پیامک می شود. هدف به کارگیری این سامانه، اختصاص عادلانه واحدها پس از اتمام ساخت به اعضا است به نحوی که بهترین واحد در اختیار عضو با رتبه یک قرار گیرد. این پروژه با زبان برنامه نویسی Delphi و پایگاه داده MS SQL Server پیاده سازی شده است. همچنین لیست رتبه بندی و گزارش اقساط پرداخت شده اعضا به صورت آنلاین در وب سایتی که با زبان برنامه نویسی PHP طراحی شده است، نمایش داده می شود.