فارسی فارسی English English

سامانه حسابداری خرید و فروش روغن سوخته


سامانه حسابداری خرید و فروش روغن سوخته


این سامانه خدمات حسابداری شرکت هایی که فعالیت آن ها مبتنی بر خرید و فروش روغن سوخته است را فراهم می کند. این سامانه حسابداری با نیازهای مورد نظر کارفرما با زبان برنامه نویسی Delphi و پایگاه داده MS SQL Server پیاده سازی شده است.