فارسی فارسی English English

سامانه امتیاز بندی اعضاسامانه امتیاز بندی اعضا


هدف این سامانه، ادغام دانش فناوری اطلاعات و سیستم های ساخت و ساز انبوه است. کاربرد سامانه، امتیاز بندی سهام داران یا اشخاصی است که در ساختهدف این سامانه، ادغام دانش فناوری اطلاعات و سیستم های ساخت و ساز انبوه است. کاربرد سامانه، امتیاز بندی سهام داران یا اشخاصی است که در ساخت ساختمان شراکت دارند. امتیاز بندی بر اساس مبلغ و زمان پرداخت اقساط پیش فروش ساختمان محاسبه شده و در نهایت، رتبه هر یک از اعضا مشخص می شود. به کمک رتبه بندی حاصل شده، انتساب واحدها که اغلب به صورت قرعه کشی است، به روشی کاملاً عادلانه انجام خواهد شد.