فارسی فارسی English English

سامانه پروفایل مشتریان بیمه ایران


سامانه پروفایل مشتریان بیمه ایران


هدف این پروژه، ایجاد سامانه ای متمرکز برای کنترل کلیه مشتریان بیمه ایران در انواع مختلف بیمه‌ای است. در این پروژه که با زبان برنامه نویسی Java و پایگاه داده Oracle پیاده سازی شده است، در هنگام ثبت اطلاعات یک مشتری جدید (حقیقی / حقوقی / اتباع بیگانه)، ابتدا وجود اطلاعات مشتری در پایگاه داده متمرکز این سامانه جستجو می شود. اگر اطلاعات مورد جستجو، از قبل موجود بود، id آن رکورد برگردانده می شود و در غیر این صورت، رکورد مذکور در پایگاه داده درج خواهد شد. به منظور بررسی صحت اطلاعات درج شده، اطلاعات اشخاص حقیقی با فراخوانی وب سرویس، از پایگاه داده ثبت احوال مورد صحت سنجی قرار می‌گیرد. همچنین این سامانه، خدمات خود را از طریق فراخوانی وب سرویس، در اختیار سایر بخش ها و نرم افزار های طراحی شده در مجموعه بیمه ایران، از جمله نرم افزارهای تلفن همراه، قرار می دهد.
ا