فارسی فارسی English English

سامانه AAA شرکت مخابرات ایرانسامانه AAA شرکت مخابرات ایران


سامانه AAA متشکل از سه بخش  Acounting, Authentication و Authorization، به منظور احراز هویت، کنترل مجوز و حسابرسی دسترسی کاربران ADSL در مخابرات ایران بر پایه پروتکل Free Radius طراحی و پیاده سازی شده است. در این سامانه از پایگاه داده PostgreSQL و زبان برنامه نویسی Perl استفاده شده است.
ا