فارسی فارسی English English

سامانه مدیریت صندوق های وام خانوادگی


سامانه مدیریت صندوق های وام خانوادگی


بازار هدف این سامانه که به صورت تحت وب و با زبان برنامه نویسی Ruby on Rails پیاده سازی شده است، اجتماع کوچک خانواده هایی است که به صورت خودجوش و فعال، اقدام به راه اندازی صندوق‌های وام خانوادگی می نمایند. در این سامانه، قابلیت تعریف چندین صندوق و افزودن اعضا به این صندوق ها و مشاهده انواع گزارشات و نمودارها وجود دارد. همچنین لیست واریزی ها و وام های دریافتی و همچنین نوبت بندی اعطای وام به اعضا نیز مدیریت می شود. هر یک از اعضا نیز می توانند با نام کاربری خود به سامانه وارد شده و لیست فعالیت‌ها و عملکرد خود را مشاهده نمایند.