فارسی فارسی English English

سامانه آموزش مجازی بر پایه Open edX (نسخه بومی شده)سامانه آموزش مجازی بر پایه Open edX (نسخه بومی شده)


از این سامانه که مبتنی بر پلتفرم متن باز Open edX ایجاد شده است، در سیستم های آموزشی و دانشگاهی به منظور ارائه آموزش مجازی به دانشجویان و فراگیران استفاده می شود. در حال حاضر این سامانه توسط تیم توسعه‌دهنده شرکت، فارسی سازی شده و ورود تاریخ شمسی نیز در همه بخش ها از جمله زیرسامانه LMS و Studio فراهم شده است. برخی قابلیت های دیگر از جمله چت آنلاین نیز به این سامانه افزوده شده است.